TOP 50 THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA

ELAPHE VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 50 THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA

- Ngày 19/09/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Elaphe vinh dự được nhận giải thưởng TOP 50 thương hiệu mạnh Quốc Gia do Trung tâm tư vấn dịch vụ chống hàng giả - Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh trao tặng.

0934560176